Stemmeboks_600x350.jpg

Valgkomitémedlem

Valgkomiteens arbeid har stor betydning for hvordan NCF utvikler seg.

Det hevdes ofte at valgkomiteen er den viktigste komiteen i fylkeslaget – og det med god grunn!

Valgkomiteens oppgaver:

  1. Sikre kontinuitet i styret
  2. Sørge for at alle kandidatene til valg har sagt seg villig til å ta på seg et bestemt verv
  3. Forsikre seg om at kandidater er valgbare etter vedtektene
  4. Legge frem valgkomiteens innstilling på årsmøte

Ta kontakt med fylkesleder i ditt fylke for å melde din interesse