Har mennesker med cøliaki høyere risiko for å utvikle B12- mangel?

Hei, jeg har hatt cøliakidiagnose lenge og levd glutenfritt. Utredet med koloskopi og gastroskopi for noen år siden, pga. mye mageplager m.m.. Fra gastroskopien står det bla: "antallet intraepiteliale lymfocyttære celler er fokalt opp mot 300/100 enterocytter. Funn KAN være forenlig med Marsh 1." Hva annet KAN det være forenlig med? Fra koloskopi står det bla: "The surface epithelium is for a large part eroded." Hva betyr dette? Kan noen av disse funnene være knyttet til autoimmune tilstander eller annet som kan gi intracellulær B12 mangel/problemer med B12 opptak? Fastlegen har flere ganger siden 2016 skrevet gastritt som diagnose på meg. Ser at gastritt ofte nevnes som årsak til B12 mangel. Men gastroskopien konkluderte ikke med gastritt, eller kan Marsh 1 være gastritt? Jeg har stort sett etter cøliakodiagnosen hatt tga verdier mellom 6 og 11. Når jeg leser om cøliaki står det at man ved velbehandlet cøliaki har normalt opptak av andre næringsstoffer. Når jeg leser om B12 står det at mennesker med cøliaki har høyere risiko for å utvikle B12- mangel. Hvorfor er det så ulik informasjon fra ulike fagmiljø?

Trond svarer

Det er ikke så ulik informasjon. Cøliakere har økt risiko for annen autoimmun sykdom, inkludert autoimmun gastritt som ødelegger de cellene som lager et B12-fangende protein (såkalt indre faktor) som binder seg til B12 i maten og beskytter det så det kan tas opp i siste del av tynntarmen. Svært mange behandlede cøliakere har en rest-forandring i tynntarmen som tilsvarer Marsh-1 (tynntarmstotter med økt mengde T-celler i overflateepitelet (>30 IEL/100 epitelceller). Hva beskrivelsen til kolonoskopiet egentlig reflekterer er usikkert, og kan være alt fra mekanisk skade ved selve prosedyren eller noe annet. Svært mange cøliakere har en økning av lymfocytter i mageslimhinnen, og kun en liten andel av disse pasientene får reduksjon av magesekkbetennelsen på GFD, så årsaken og hva det egentlig betyr, vet vi lite om. Hvorfor akkurat du har vedvarende B12-mangel, kan jeg dessverre ikke svare på, men det er nokså vanlig hos (behandlede) cøliakere så noen burde forske mer på årsaks-sammenhengen.