Kan cøliaki føre til andre sykdommer?

Hvilke sykdommer kan man få som følge av cøliakisykdommen, og hvorfor?

Trond svarer

Ubehandlet aktiv cøliaki kan gi alt fra dødlig underernæring til ingen erkjente plager. De fleste sykdommer som aktiv ubehandlet cøliaki kan føre til, skyldes enten den manglende absorbsjonen av enkelte næringemner slik som mangel på vitamin-D gir kalsium-mangel, som igjen gir økt risiko for osteoporose (benskjørhet). Eller betennelsen i tarmen som gir økt risiko for tynntarmskreft (særlig for lymfekreft). Ellers er det påvist at aktive cøliakere (eller de som er diagnostisert i voksen alder) har økt risiko for å få alvorlig infeksjon med lungebetennelsesbakterien: pneumokokker (derfor skal man ta vaksine mot denne bakterien). Det å ha cøliaki gjør også at man lettere får annen autoimmun sykdom, men ikke fordi man har cøliaki, men fordi man deler felles genetisk risiko for å få annen autoimmunitet. En behandlet cøliaker blir frisk fra sin cøliakisykdom så lenge man spiser glutenfritt og det forhindrer utvikling av sykdommene som skyldes den aktive, ubehandlete cøliakien.