Er det mulig å få tatt gastroskopi privat slik at gutten vår slipper å lide lenger?

Hei, Vi har en gutt som har tatt blodprøve hos fastlege for å sjekke ut om han har cøliaki. Det gav utslag, og i følge fastlegen høye verdier. Fastlegen antyder at blodprøvene er klare nok slik at vi ikke trenger utføre gastroskopi, men han kan ikke ta den avgjørelsen. Vi blir så henvist videre. Vi opplever her at det er lang ventetid og lite forståelse for situasjonen. Er det mulig å få ordnet dette privat slik at gutten vår slipper å lide lenger? Vi forstår viktigheten av at han får diagnosen og at alt blir gjort riktig, men vi ønsker en mye større fortgang enn det vi ser nå. Håper dere har noen erfaringer med dette.

Trond svarer

Frustrasjonen deler du med mange, og det burde ikke være slik. Det er mulig å gjøre dette privat.
NAV sine krav er at diagnosen stilles av en spesialist i barnesykdommer (Pediater), og at det tas 2 blodprøver på 2 ulike tidspunkt som begge viser at man har TG2-IgA nået som er >10 ganger høyere enn det høyeste normalnivået. Noen steder skal blodprøven også sendes til spesial-labber for å bli undersøkt for IgA anti-endomycium antistoffer, men NAV pleier å godkjenne diagnosen satt av en spesialist om det samtidig tas en blodprøve som påviser forhøyet nivå av IgG mot deamidert gliadin peptider (DGP-IgG)  i tillegg til TG2-IgA testen. Husk han må fortsette å spise gluten til diagnosen er satt.