Gutt med megafon_1200x500.jpg

Foto: iStock

Årlige kampanjer

Årlig arrangerer vi kampanjer med fokus på viktige temaer som vi ønsker å belyse. Kampanjene foregår i og rundt den årlige cøliakiuka i midten av september (uke 38). 

2021: Tenk cøliaki! 

Nytt fokus på de mange udiagnostiserte cøliakerne
Ny norsk forskning viser at hele 75 % av de voksne som har cøliaki, ikke har fått en diagnose. Dette vil si at så mange som 50 000 mennesker kan gå rundt med plager som kan spores tilbake til en udiagnostisert cøliaki. At så mange går udiagnostisert er et veldig viktig fokusområde for NCF. De går med plager som de relativt lett kunne blitt kvitt gjennom riktig diagnose og omlegging til glutenfritt kosthold. Med kampanjen Tenk cøliaki! ønsker vi at både leger, helsesykepleiere og vanlige folk skal tenke tanken på cøliaki ved diffuse plager, som når en pasient er trett, sliten, har forstoppelse og hodeverk. 

Se kampanje-side
alt

 

  

alt2020: Glutenfri matglede 

Inspirasjon, oppskrifter og tips til glutenfri matglede
I denne kampanjen ønsket vi å inspirere til glutenfri matglede, formidle at det er mye godt man kan spise selv om man må unngå gluten, og at glutenfri mat smaker like godt som annen mat. Deling av bilder, filmsnutter, oppskrifter og tips til glutenfri matlaging og håndtering, gjennom egen kampanjenettside og sosiale medier, stod i fokus – slik at både de som var vant til å lage glutenfritt og de som ikke var det skulle bli inspirert. Vi la også vekt på å spre gode, glutenfrie matopplevelser. 

Se kampanje-side

Brosjyrer:
Bak noe enkelt, godt og glutenfritt I Tips til deg som skal lage og servere glutenfri mat
 


alt2018-19: Finn cøliaki 

10 000 barn kan ha cøliaki uten diagnose  
Mange barn går med plager som skyldes uoppdaget cøliaki, og kampanjen Finn cøliaki handlet om å finne og hjelpe flest mulig av disse barna, slik at de kan slippe plagene, få bedre helse og livskvalitet. Symptomene på cøliaki er mer enn vondt i magen, og diffuse plager gjør at mange barn går med cøliaki uten å bli oppdaget. 

Kampanjen ble arrangert i samarbeid med barnelegeforeningen og hadde fokus på 1) øke kunnskapen hos allmennleger om symptomer på uoppdaget cøliaki hos barn og 2) øke bevisstheten rundt dette i befolkningen generelt, både hos foresatte, lærere, helsesøstre og andre. Målsetningen for kampanjen var at 1500 barn skulle diagnostiseres i løpet av det neste året. Det betyr rundt 1000 flere barn enn det som er vanlig pr år. Det ble blant annet laget filmer, brosjyrer, skrevet flere artikler om barn og cøliaki og vi hadde jevnlig aktivitet i sosiale medier.

Se kampanje-side

Brosjyre:
Finn cøliaki
 


alt2016-17: Takk for maten 

Glutenfritt tilbud på idretts- og kulturarrangementer
Gjennom kampanjen Takk for maten! ønsket vi å påvirke arrangører av større kultur- og idrettsarrangementer til å ha et godt, sunt og glutenfritt tilbud på arenaene, slik at det er mulig også for de med glutenintoleranse å få et godt mattilbud når de deltar på disse tilstelningene. Det ble laget bordskilt og infobrosjyre og fylkeslagene i NCF tok kontakt med ulike arrangører av kultur- og idrettsarrangementer, og ga informasjon om hvordan de kunne tilrettelegge for et glutenfritt mattilbud. Noen eksempler er Molde Jazzfestival, Scandia-cup (Sør-Trøndelag), 17. mai-arrangement i Kirkenes, Rally-VM i Nord-Trøndelag og høstkonsert for korps (Hordaland).

Brosjyre:
Takk for maten
 


alt2014-15: Klart du kan! 

Opplæring av skole- og barnehageansatte
Klart du kan!-kampanjen var en positiv oppfordring til skole- og barnehageansatte – klart at du som jobber med barn kan tilrettelegge for barn med glutenintoleranse! Kampanjen la opp til både teoretisk kursing samt praktisk i form av bakekurs. 

Kursene var gratis for deltakerne, og alle fikk også med seg et oppskriftshefte hjem. Oppskriftsheftet inneholdt oppskrifter, kort informasjon om gluten og glutenintoleranse, litt om inkludering samt enkle tips til baking og håndtering. 

Kampanjen ble styrt sentralt, men fylkeslagene stod for kursingen, og sendte ut forespørsel til skoler og barnehager rundt om i landet for å kartlegge interessen. Responsen var god, og det ble arrangert 42 kurs med totalt 358 deltakere. 

Brosjyre:
Klart du kan!
 


alt2012 og 2013: Etterlyst 

Etterlyser 30 000 udiagnostiserte med cøliaki
I kampanjen «Etterlyst» var målet å få satt cøliaki på dagsordenen, og bevisstgjøre mange på at plagene de har kan skyldes cøliaki samt bidra til at det medisinske apparatet vil tenke på cøliaki raskere enn de gjør. 

I cøliakiuka og videre utover høsten ble det satt opp stands rundt omkring i landet hvor det ble informert om kampanjen. Det ble også opprettet en kampanjeside, ncfetterlyst.no, hvor man blant annet kunne ta en cøliakitest, lese om cøliaki og symptomer samt laste ned Etterlyst-brosjyren. For å nå ut til flest mulig mennesker, ble folk oppfordret til å spre budskapet – og sende linken ncfetterlyst.no til noen man trodde kunne ha nytte av den.