Krav på ekstra fraværsdager?

Vår sønn på 16 har hatt cøliaki i mange år. Da vi fikk diagnosen gikk han på barneskolen, og jeg mener å huske at vi fikk et skriv om at han hadde krav på ekstra fraværsdager. Dette skrivet finner vi ikke igjen nå, og det er aktuelt ifm videregående skole. Har pratet med NAV og de kjenner ikke til dette, de betaler kun ut grunnstønaden for sykdommen hans. Vet dere hvem jeg må kontakte for å få en kopi av dette skrivet?

Trond svarer

Jeg klipper fra reglene som også er publisert på mage-tarm foreningens hjemmeside: 

"Føring av fravær på vitnemål
Når det gjelder fraværsregler, så er dette ganske likt som grunnskolen for de med kronisk sykdom. Ifølge Utdanningsdirektoratets hjemmeside, så kan man også her kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær ikke skal føres på vitnemålet. For elever flest, så kan fravær strykes fra dag tre, mens kronisk syke eller elever med funksjonshemming kan kreve sletting fra første dag. Maksimalt antall dager du kan trekke fra på vitnemålet er uansett ti. Fravær må dokumenteres av sakkyndig, det vil si lege, fysioterapeut, psykolog eller lignende. Akkurat som på ungdomsskolen, så kan eleven kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet.

Kronisk syke kan dokumentere sykdommen og deretter skrive egenmelding hver gang de er syke. Det er rektor som avgjør om dokumentasjonen er tilstrekkelig eller ikke. I tolkningsskrivet «Fraværsgrense Udir-3-2016», som ble utgitt av Utdanningsdirektoratet etter at den nye fraværsgrensen ble innført 1. august 2016, kan man lese at skolen ikke har krav på informasjon om hvilken sykdom man har: «Det holder at dokumentasjonen bekrefter at fraværet skyldes helsegrunner. Eleven kan også velge å unnta/sladde deler av legeerklæring dersom den inneholder overskuddsinformasjon.» 

Håper dette hjalp.