Får høyere utslag på blodprøve etter testperiode med gluten, betyr det at cøliakien har forverret seg?

For to år siden på full glutendiett hadde jeg blodprøver på IgA:Positiv (21,5)*H ([ 14,9). startet da med glutenfritt. Nå har jeg en ny testperiode for å se om det faktisk er cøliaki. Hadde negativ blodprøve før jeg starta, men etter 3 mnd. på glutenholdig kost viste blodprøvene IgA:Positiv (83,4)*H ([ 14,9). Har spist like mye. Vil dette si at min "glutentoleranse’’ er dårligere eller at cøliakien min har forverra seg? Det har i hverfall ingenting med mengden gluten.

Trond svarer

Du har cøliaki, men er du under 18 år så må du gjennom en tynntarmsbiopsi som kan bekrefte diagnosen. Nivået av TG2-IgA er ikke direkte koblet til mengden gluten du spiser, ei heller til endringene i tarmen, men desto mer gluten du spiser (som en cøliaker), desto høyere tenderer TG2-IgA å bli og desto større sannsynlighet er det for at tarmslimhinnen i biopsien som tas, har klare cøliakiforandringer. Det er en noe grov dose-respons sammenheng mellom glutenmengden og hvor cøliakisyk man er/blir, men dette moduleres av den individuelle immunreaksjon, som varierer gjennom livet.