Hva kan disse prøvesvarene bety?

Positivt på HLA-DQ2 og HLA-DQ8. Mangler: B12, kalsium, magnesium, s-metylmalonsyre, p-pth, s-triglys ikke fastende og reumatoid faktor. Resten innafor. Hva kan dette bety?

Trond svarer

 Det at du har vevstypene (antigene) HLA-DQ2.5 og HLA-DQ8 betyr i utgangspunktet ingenting, svært mange har det. Men i denne settingen, med mangel på en del næringsemner, så betyr det at du har de nødvendige vevstypene til å kunne ha cøliaki (men det betyr ikke at du har cøliaki, da 30% av oss har slike cøliaki-assosierte HLA-gener). Men slik jeg forstår spørsmålet ditt så har du ingen antistoffer mot autoantigenet Transglutaminase-2 (TG2), så du har ingen tegn på cøliaki i dine blodprøver. At du har B12 mangel og noen andre forandringer i blodprøvene dine, kan ha mange andre årsaker, og det antar jeg din fastlege holder på med å finne ut av (om hen ikke har funnet ut av det allerede).