Hvorfor er blodprøver godkjent for å stille diagnosen cøliaki hos barn, mens voksne må ta gastroskopi?

Hvorfor er blodprøvene godkjent for å stille diagnosen cøliaki på barn, men voksene må ha med gastroskopi? Hva er forskjellen og hvor sikker er blodprøven?

Trond svarer

Man har gode data på barn som har så høye nivåer av TG2-IgA (>10x over øvre normalgrense ved 2 uavhengige tidspunkt + at man skal ha positiv anti-endomycium test), at de kan diagnostiseres på bakgrunn av blodprøver alene (+ at de skal ha symptomer og bli bedre på glutenfri kost). Det diskuteres mye om man ikke kan gjøre det samme for voksne, iallfall for de som har et så høyt TG2-IgA nivå, men foreløpig er dette ikke blitt rutine, eller blitt vedtatt av fagorganisasjonene (mage-tarm legespesialistene i Europa), så voksne må ta tynntarmsbiopsi. Blodprøvene er sikre når det forlanges to uavhengige blodprøver og man skal bruke to uavhengige testsystemer (TG2-IgA og IgG mot deamidert gliadin (DGP-IgG)).