Hvem får sterkest reaksjoner på glutenuhell?

Er det mulig å si noe om hvem som har sterkest reaksjoner på glutenuhell? Har det f.eks. noe å si i hvilken alder du fikk diagnosen, hvor skadet tarmen var da man oppdaget det, alder generelt eller annet? Og kan følsomheten endre seg?

Trond svarer

Det er ingen kjent sammenheng mellom tarmskade, diagnosetidspunkt, eller pasientalder og hvor sterk reaksjonen er på glutenuhell. Følsomheten kan endre seg, typisk er at man egentlig ikke reagerte så sterkt rett etter diagnosetidspunktet til å begynne å reagere sterkere etterhvert som man tilfriskner på GFD.