Kan allergimedisin hjelpe hvis man har et glutenuhell?

Er det noe som tilsier at bruk av allergimedisin kan hjelpe ved glutenuhell?

Trond svarer

Nei, ikke som vi vet. Selv om mekanismen for de akutte plagene cøliakere kan få ved  glutenuhell (ikke alle får det) ikke er kartlagt, er det ikke en allergisk reaksjon hvor histamin formidler reaksjonen (det er derfor anti-histamin virker ved klassisk allergi). Cøliaki er i utgangspunktet en autoimmun reaksjon på gluten hvor man lager autoantistoffer (IgA) mot et enzym i kroppen, transglutaminase-2 som det finnes mye av i tarmen (men også alle andre steder i kroppen). Dette antistoffet binder seg til aktiverte enzymer og roter til den normale funksjonen. De akutte reaksjonene antar man skyldes akutt betennelse og kraftig produksjon av signalsubstanser fra betennelsesceller i slimhinnen, men ikke som ved klassisk allergi hvor man har IgE-antistoffer mot allergenet som sitter på overflaten av histaminholdige mastceller som blir aktivert når allergenet kommer i kontakt med dem . Da slipper de ut histamin som fører til hevelse, kløe og de andre plagene man kjenner til ved klassiske IgE-medierte allergiske reaksjoner. Derfor virker ikke allergimedisiner ved akutte glutenreaksjoner.