Kan man dempe symptomer ved glutenuhell?

Hvis et barn blir sykt med kvalme og slapphet i 4-5 dager etter noe som sannsynligvis er et glutenuhell. Er det i det hele tatt noe man kan gjøre for dempe symptomer og/eller forkorte sykdomsforløpet? Viktigste tiltak er selvsagt å unngå uhell, men hva hvis uhellet først er ute?

Trond svarer

Nei, egentlig ikke. Når reaksjonen kommer er det nok for sent, dessverre.