Mikroskop_1200x500.jpg

Søk om midler fra Forskningsfondet for cøliaki

Forskningsfondet for cøliaki deler ut stipend til forskning som kan øke kunnskap og forståelse om cøliaki.

Retningslinjer for søknad om forskningsmidler 

Forskningsfondet for cøliaki deler årlig ut midler til forskningsprosjekter. Størrelsen på beløpet som utlyses vil bli annonsert på ncf.no i løpet av februar 2023. Søknadsfristen er 1. mai. Prosjektforslagene vil bli vurdert av styret i Forskningsfondet for cøliaki.

Kriterier:
 • Å fremme forskning om cøliaki innen den medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor.
 • Forskningen skal utføres i Norge ved et universitet eller innenfor helsevesenet.
 • Midler til reise bevilges ikke, unntatt for reiser som inngår som en del av forskningsprosjektet for å innhente data.
Søknaden skal inneholde følgende:
 • Kort sammendrag av prosjektet (maks 200 ord)
 • Prosjektbeskrivelse med framdriftsplan (maks 5 sider)
 • Budsjett
 • CV for prosjektleder
 • Publikasjonsliste for prosjektleder (maks 2 sider, siste 5 år)
 • Dokumentasjon av nødvendige godkjenninger for prosjektet (REK, databaser og lignende)
Søknadene blir vurdert mot nevnte kriterier:
 • Problemstilling, idé
 • Metodologi
 • Kompetanse søker
 • Realisme i prosjektet
 • Relevans
Rapportering:
 • Midler som bevilges skal disponeres innen 2 år – om dette ikke skjer skal midlene refunderes Forskningsfondet for cøliaki.
 • Rapport skal leveres innen 6 måneder etter at prosjekter det er gitt midler til er avsluttet, eller senest innen 2 år fra pengene er overført til prosjektet fra Forskningsfondet for cøliaki.
 • I rapporten skal det framgå hva som er gjort og hvilke resultat som er oppnådd.
 • Regnskap for bruk av midlene skal følge rapporten.

NCF publiserer artikler om forskning som pågår innen cøliaki. NCF ønsker å ta kontakt med mottakere av forskningsmidler for eventuell publisering av resultatene i egne medier og i organisasjonen.

NCFs kontor er sekretariat for Forskningsfondets styre, og søknad sendes til kontaktperson
Mona Lindholm på mona.lindholm@ncf.no innen 1. mai.

Beskjed om tildeling skjer i løpet av juni.